Finanasal Danışmanlık

Küçük ve büyük tüm kurumların operasyon sürecinin aksamadan sürdürülebilir kılınması başarılı finans yönetimi ile mümkündür. Başarılı finans yönetimi ise uzman desteği isteyen ve içerisinde birçok değişkeni barındıran karmaşık bir süreçtir.

Finansal danışmanlık hizmetimizle birlikte kaynaklarınızı en iyi şekilde yönetebilecek stratejik bir plan oluşturuyoruz. Gelir ve giderlerinizi dengede tutacak olası riskleri en aza indirgeyecek bir finans yönetimiyle hedeflediğiniz kazanımlara ulaşmada riski en aza indirgiyoruz. Bu da, firmanızın finans yapısının güçlenmesine ve dolayısıyla operasyonların sürdürülebilir kılınmasına yardımcı olarak daha verimli bir işleyişe katkı sağlıyor.

Finansal danışmanlık hizmetimiz ulusal düzeyde sunulduğu gibi global düzeyde de sunularak özellikle e-ihracat yatırımları konusunda önemli destek paketlerini kapsamaktadır. Böylelikle firmanız global finans kaynaklarından finansman temin ederek bu finans kaynaklarını da etkili bir şekilde kullanabilir. 

Finansal danışmanlık hizmetimiz, ileriye dönük öngörü ve tahminlerle kurumunuzun yatırımlarına yol gösterici fikirler sunar. Finansal alandaki yenilikler, mevzuat değişiklikleri ve bunların getirdiği sonuçların kurumlara nasıl yansıdığını veya yansıyacağına dair çalışmaları kurumunuzun adına yerine getirir.

  • Finansal Check Up
  • Finansal Planlama
  • Finansal Yönetim
  • Yatırım ve Büyüme Stratejisi
Yönetim
Planlama
Strateji

Finansal Check Up

İşletmenizin finansal tablolarını baz alarak yaptığımız kapsamlı analiz ve raporlamalar neticesinde şirketlerinizin karşı karşıya olduğu potansiyel sorunları önceden belirliyoruz. Böylece işletmenizi bekleyen birçok iç dış tehditten korumuş oluyoruz.

Finansal Planlama

Planlama işletmenin geleceğini etkileyecek kararların bugünden alınması demektir. Gelecek belirsiz olduğu için, yapılan planların gerçekleşmemesi de mümkündür. Bu nedenle, gelecek, hareket eden bir hedeftir ve planlamanın nedeni de işletmenin amacının geliştirilmesidir.

Finansal Yönetim

Finansal Yönetim danışmanlarımız müşterilerinin mevcut zorlukların üstesinden gelebilmesi için finans ve mali işler süreçlerinin yeniden yapılandırılmasıyla geleceğin finans ve mali işler süreçlerinin tasarlanmasına yardımcı olmaktadır.

Finansal Strateji

İşinizi büyütmek ve geliştirmek için rakiplerinizden farklı ve doğru stratejiler oluşturmalı ve bunları en uygun zamanda hayata geçirmelisiniz.

Şirketlerin Sorunlarına Sürdürülebilir Çözümler Üretmek İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz
Zeyttiin Danışmanlık Ajansı
Finansal Danışmanlık

Finansal Danışmanlık

Finansal ihtiyaçlarınızı belirleyelim, Şirketinizin yönetim ve mali yapısını güçlendirelim.Her finansal engelin bir finansal çözümü vardır.Çözüm ortağınız olabilmemiz için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Call Now Button