Funnel (Satış Hunisi)

Funnel dijital pazarlama sürecinde önemli stratejiler arasında yer almaktadır. Satış hunisi olarak da bilinen bu uygulama kendi içerisinde farklı basamakları olan ve bu basamakların etkin bir şekilde değerlendirilmesiyle müşteri potansiyelini üst seviyeye çıkaran bir yöntemdir. Satış hunisi beş aşamada sınıflandırılmaktadır.

  • İlk İletişim
  • Aydınlatma
  • Strateji Geliştirme
  • Etkili Sunum
  • Pazarlama

Satış hunisi sistemi günümüzde fiziksel ortamlarda kullandığımız fakat farkında olmadığımız bir stratejidir. Ticaretle uğraşan her kişi bu sistemi sıkça kullanırken dijital dünyada bu sistemi kullanabilmek birtakım teknik bilgi ve beceriler istiyor. Bu sisteminin dijital dünyaya yansımasını stratejik bir şekilde kullanabildiğimizde ise satışlarımız önemli derecede artacaktır.

Funnel sistemini biz 5 aşamada ele alıyor olsak da bu aşamalar kişiden kişiye, sektörden sektöre değişkenlik gösterebilir. Fakat aşamalar değişiklik gösterse de strateji ve yöntemler benzerdir.

Farkındalık Sağlama: İnsanlar ihtiyaçlarına yönelik farkındalıkla harekete geçerler. Fakat bu ihtiyaçların zaman zaman insanlara hatırlatılması ve bu ihtiyaçları karşılayabileceği içeriklerle karşılaşması muhtemeldir. Dijital platformlarda bu farkındalık  sosyal medya reklamları, Google Ads reklamları ve çeşitli iletişim kanallarıyla oluşturulabilir.

Aydınlatma: Aydınlatma aşamasında reklamını yaparak farkındalık sağladığımız hizmete müşteri ulaştığında hizmetle ilgili merak edilenlere, hizmetin kazanımlarına göz atacaktır. Burada bu kazanımları etkili bir şekilde ifade edebilmek ve müşterinin istediği bilgileri verebilmek funnelin başarısı için son derece önemlidir.

Strateji Geliştirme: Bu aşamada ise müşterimizin farkındalığını sağlayıp ilgili konuda önemli bilgileri sunduktan sonra ücretsiz bazı uygulamalar vasıtasıyla ürün ve hizmetlerimizin işlevselliğini müşterilerimize daha etkili bir şekilde anlatabilmeliyiz.

Değerlendirme: Değerlendirme aşamasında müşteri edindiği bilgileri, aldığı ücretsiz hizmeti ve hizmet aldığında edineceği kazanımları kendi süzgecinden geçirecektir. Değerlendirme öncesi süreçleri başarıyla tamamlayabilmek bu sürecin hedefe ulaşmasına pozitif etki edecektir.

Satış: Funnel yönteminde hedefe ulaştığımızın göstergesi bu aşamanın tamamlanmasıdır. Satış işlemi gerçekleştiğinde de müşteriyle iletişimi sağlayıp kısa bir değerlendirme almak da bu stratejiyi verimli kullanmak açısından fayda sağlayabilir.

Funnel Sistemi İle Hedefimiz

Funnel sistemini siteniz ve işletmeniz için profesyonel bir yaklaşımla uygulayabilmenize destek olarak satışlarınızı artırmanızı sağlıyoruz. Danışmanlık süreciyle yürüttüğümüz bu stratejiyi verdiğimiz eğitimlerle müşterilerimizde kalıcı bir beceri haline getirmeyi de hedefliyoruz.

Dijital pazarlamayı stratejiyle yönetmek e-ticaret sürecindeki başarının en önemli anahtarıdır.
Zytn Danışmanlık Ajansı
E-Ticaret Sitesi Tasarımı

Funnel(Satış Hunisi)

Funnel satışlarınızı artırmada kullanabileceğiniz profesyonel bir strateji. Funnel ile satışlarını artırmak için hemen adım at!

Call Now Button